Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

Stránka 1 z 27  > >>

Uplynulé vánoční období bylo pro děti z církevní mateřské školky plné očekávání a příprav.

Jako každým rokem jsme adventní čas začali společnou akcí s rodiči a vyrobili jsme spoustu krásných věnců. Výtěžek jsme tentokráte věnovali na adopci píšťaly svatovítských varhan. Naše píšťala je na Positivu II manuálu, doublette 2´gis. Jsme rádi, že jsme touto formou mohli přispět na obnovu varhan a plánujeme na jaře výlet do Prahy s předškoláky a návštěvu Svatovítské katedrály.

Ačkoli se snažíme, aby advent byl pro nás ve školce čas ticha a klidu, většinou je to právě naopak. V tomto čase máme spoustu příležitostí k různým slavnostem.

Do adventu jsme vkročili společně s panem farářem v klášterním kostele, z kostela jsme si odnesli do školky adventní věnec. Na svátek svaté Barbory jsme se vydali do chrámu sv. Barbory a na svátek sv. Mikuláše do kostela sv. Jakuba. Společně jsme zazpívali písničku o sv. Mikuláši.

Pro rodiče jsme připravili divadlo Vánoční příběh plné koled a vánoční atmosféry. Následně jsme si mohli s rodiči na faře popovídat a ochutnat vzorky vánočního cukroví.

Další den byl již plný očekávání nadílky ve školce. Vždy se snažíme o to, aby děti našly pod stromečkem dárky, které obvykle doma nemívají. Letos děti našly v nadílce dárky, které děti baví, motivují, učí je rozpoznávat barvy a tvary, rozvíjí jemnou motoriku, grafomotoriku, koordinaci a mnoho dalších dovedností, které děti budou potřebovat, než začnou chodit do školy.

V prosinci jsme mohli obě dvě paní učitelky absolvovat kurz Elkonina. Jde o metodu "Rozvoje jazykových schopností podle Elkonina. Děti poznávají Krajinu hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Děti se nejdříve učí chápat hláskovou strukturu mluvených slov. Děti se učí chápat principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova. Tato metoda rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti dětí.


Protože již jsme ve výuce dle Elkonina obě paní učitelky proškolené, začali jsme tento týden s tréningem jazykových schopností u předškoláků. Trénink pod iniciativou Elkonin má celkem 33 lekcí, lekce budou probíhat ve školce  v úterý a ve čtvrtek. cca 20 minut, po dopolední svačině.
Každou lekci se děti přenesou do kouzelné krajiny slov a hlásek. Děti se v pohádkovém světě cítí dobře, s novými poznatky je seznamují pohádkové postavy (maňásci), které děti provázejí celým tréninkem. Každé z dětí má svůj Hláskář, kde jsou pracovní listy s úkoly. Děti se během tréninku učí vědomě pracovat s tím, co slyší, což jim pak ve škole umožňuje pracovat s písmeny a snáze se tak naučí číst.

Zároveň jsme s předškoláky navštívili Základní školu Kamenná stezka, kde mohli děti ochutnat výuku v programu Začít spolu a matematiku dle Hejného metody.

 

Rádi bychom Vás pozvali ne modlitbu 13. března do školky ve 20.30 hodin.

 

V rámci projektu „Lepší školka“ jsme mohli navázat na cyklus besed pro rodiče. Rodiče nám dali prvotní impulzy, která témata by je zajímala a chtěli by se o nich dozvědět více nebo naopak témata navázala na již předešlé besedy.

Od začátku školního roku proběhly ve školce již tři besedy.

První na téma Montessori  ve světě čísel s lektorkou Petrou Krupkovou, druhá beseda na téma Pět jazyků lásky se stejnou lektorkou a poslední beseda byla na téma první pomoci u dětí.

Rádi bychom Vás pozvali na další besedu ve středu v 16.30 hodin ve školce s lektorkou Petrou Krupkovou.

Zde malá ochutnávka:
Text je nedílnou součástí prostředí, ve kterém děti vyrůstají. Už od tří, čtyř let se děti aktivně zajímají o písmena. V Montessori pedagogice víme, že citlivá období probíhají daleko dřív, než jde dítě do školy.
Během besedy si řekneme, jak můžeme podpořit přípravu na čtení a psaní v praktickém životě. Jak navázat jazyk na běžné činnosti a prostředí. Podíváme se na pomůcky,které můžeme dětem nabídnout.
Paní lektorka přiveze s sebou ještě doplňková témata - zeměpis a biologie.

Další beseda bude ve čtvrtek 21. března s lektorkou Mgr. Evou Muroňovou, Ph.D., která je odborným garantem pedagogiky France Ketta. Obsah besedy bude zaměřen na představení této pedagogiky, její historie, charakteristika a východiska. Nebude chybět ani ochutnávka, jak to při práci s dětmi a kett pomůckami vypadá.

Poslední beseda je naplánovaná na čtvrtek 11. dubna, chtěli bychom Vám představit novou metodu, jak připravujeme děti na čtení. Jde o metodu "Rozvoje jazykových schopností podle Elkonina. Děti poznávají Krajinu hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Děti se nejdříve učí chápat hláskovou strukturu mluvených slov. Děti se učí chápat principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova. Tato metoda rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti dětí.

 

 

 

V rámci projektu "Lepší školka" zajišťujeme odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí.

V tomto školním roce již proběhli 3 setkání.

"Matematika v Montessori pedagogice"

"Pět jazyků lásky"

"První pomoc u dětí"

1. 2.           Pololetní prázdniny

4. 2.           Knihovna – program pro malé děti „Knížka“
6. 2.           Návštěva ZŠ Kamenná stezka – třída Začít spolu

11. 2.          Knihovna – předškoláci „Jak se rodí knížka“
13. 2.         Výchovný koncert

14. 2.         Srdíčkový den

18. 2.         První pomoc – preventivní program ČK
19. 2.         Gask – předškoláci

25. 2.         Natáčení videoklipu v Gasku

27. 2.         Beseda pro rodiče od 16.30

28. 2.         Masopustní karneval