Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

Stránka 1 z 28  > >>

Ve středu 30. května v 16.30 se uskuteční poslední beseda pro rodiče v tomto školním roce. Téma besedy bude: Jak láskyplně vést a rozvíjet své dítě. 

Besedu povede lektorka Montessori kurzů Petra Krupková.

"Kurz je pro vás, kdo chcete děti vychovávat a vzdělávat vědomě. Není pro ty, kteří si myslí, že mohou děti vychovat k obrazu svému. Věřím, že jsme pro děti průvodci na jejich cestě životem. Pokud bych to přirovnala ke květině, můžeme děti zalévat, zabezpečit jim kvalitní hlínu, dostatek slunce, tepla a s láskou se dívat, jaká nádherná květina z nich roste. Na kurzu vás nenaučím, jak ze sedmikrásky udělat tulipán, ale jak to udělat, aby sedmikrásce i vám bylo na světě co nejlépe."

Jste srdečně zváni.

Jaro ve školce

Léto se nám rychle blíží, a i my máme s dětmi spoustu různých aktivit. Chodíme s dětmi na plavecký výcvik do kutnohorského bazénu, povídáme si s dětmi o bezpečnosti. Do mateřské školy přišli policisté, aby dětem pověděli něco o bezpečném chování, o chování v silničním provozu. Děti si svoje cyklistické dovednosti mohly vyzkoušet na dopravním hřišti. Pro rodiče jsme uspořádali besedu První pomoc u dětí předškolního věku s pracovnicí Červeného kříže.

V měsíci květnu bývá ve školce hlavním tématem maminka a rodina. Druhou květnovou neděli slavíme den matek. Děti pro maminky vytvářely přáníčka. Vydaly jsme se na výlet do Sklenářova dolíku, abychom natrhali pro maminky kytičky, vylisovali je a potom jsme je použili při výrobě přání.

Na konci dubna nás čekala také brigáda na zahradě školky. Počasí bylo trochu vrtkavé, ale vyšlo nám a začalo pršet, až když jsme byli se vším hotovi. Upravili jsme záhony, ostříhali keře a za odměnu jsme si opekli buřty. Všem rodičům i dětem děkujeme za pomoc.

Měsíc květen je měsíc výletů. Letos jsme se vydali na výlet vlakem na zámek Žleby a do obory. Díky pomoci pana faráře a studentek ze Střední odborné školy sociální, jsme celodenní výlet zvládli výborně. Nakonec nás bylo 10 dospělých a 26 dětí. Po cestě třemi vlaky, jsme dorazili do parku pod zámkem. Děti se občerstvily svačinou a hned se vydaly na průzkum parku. Po té nás čekala prohlídka I. okruhu zámku. Přesunuli jsme se do obory a posilněni obědem jsme se vydali na prohlídku, abychom uviděli bílé jeleny a ostatní zvířata v záchranné stanici. Výlet se vydařil, pršet začalo až po návratu zpět do Kutné Hory.

V loňském roce jsme začali realizovat projekt „Týden v přírodě“. Loni nás provázely pohádkové bytosti, letos je to kniha Daizy Mrázkové „Haló, Jácíčku“. Každý den se vydáváme s dětmi na Kaňk a objevujeme jeho krásy. Udělali jsme pelíšek pro Jácíčka, nasbírali jsme oříšky pro veverku a vylouskali jsme je. Obdivovali jsme stromy a zkoušeli frotovat jeho kůru.

KRITÉRIA

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

 

Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře stanovuje tato kritéria, dle kterých bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

 

Kritérium

Bodové hodnocení

Věk dítěte

5 let - dovršení věku do 31.8. 2018

15

4 roky - dovršení věku do 31.8. 2018

9

3 roky - dovršení věku do 31.8. 2018

 

3 roky – dovršení věku do 31. 12. 2018

8

7

Individuální situace dítěte

Dítě bude docházet celodenně

4

CMŠ  navštěvuje sourozenec dítěte

2

*Zájem o křesťanskou výchovu

Dítě je z praktikující křesťanské rodiny[1]

6

Dítě je z rodiny se zájmem o křesťanství

4

 

 Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě shody rozhoduje dřívější datum narození.

 O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.

 

V pátek 20. dubna od 15.30 hodin se uskuteční brigáda na zahradě CMŠ. Práce, které nás čekají, jsou především úprava záhonů, čištění pískoviště, úprava keřů a porostu. Kdo můžete, přijďte alespoň na chvíli s námi probudit zahradu k životu. Opět bude připraveno občerstvení v podobě špekáčků s chlebem. Pitný režim taktéž zajištěn.

 

STANOVENÍ PODMÍNEK

pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře, po dohodě se zřizovatelem – Římskokatolická farnost Kutná Hora, a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

Místo pro podávání žádostí:            Církevní mateřská škola  sv. Jakuba

                                                           adresa: Václavské náměstí 275

 

Termín odevzdávání žádostí o přijetí:       do 2. května 2018

Doba pro podání žádostí:                            7.00 – 16.00 hod.