Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

Stránka 1 z 29  > >>

V jarních měsících si s dětmi užíváme sluníčka a máme čas trávit spoustu chvil v přírodě.

Každý rok poslední týden v květnu máme s dětmi „Týden v přírodě“. Pro letošní rok jsme vybrali téma „Řemesla“, abychom navázali na celoroční projekt Život chleba. Děkujeme též za pomoc studentů ze Střední školy sociální, kteří nám pomohli vše organizačně zvládnout.

První den jsme vyrazili vlakem do Malešova, kde je nově otevřené muzeum. Při prohlídce muzea se děti dozvěděli něco o historii, mohli si zavolat červeným telefonem panu prezidentovi USA, zatočit si filmovou klikou a podívat se na historii Malešova a Kutné Hory. Je zde i pamětní deska místního rodáka Karla Jonáše, česko-amerického politika, novináře a lingvisty. Dětem se asi nejvíce líbila kostra velryby a také dětské knihy, jejichž autory byli také rodáci z Malešova.

Úterý bylo ve znamení truhlářského řemesla. Ačkoli počasí nebylo slunečné, i přesto jsme se vydali do Bylan do truhlárny. V truhlárně jsme si prohlédli moderní stroje, se kterými pracují truhláři dnes, ale také hoblíky, pilky, palice, které už něco pamatují. Děti si mohly vyzkoušet zatlouci hřebík a zašroubovat vrut. Zpáteční cesta již byla deštivá, ale děti ji zvládly výborně.

Ve středu jsme šli do Hrádku poznat řemeslo hornické. Začali jsme hornickým pozdravem Zdař Bůh. Děti se dozvěděli o hornickém řemesle a mohly si ho též vyzkoušet. Oblékly se do hornických kuten, prolézaly těsným tunelem a při tom sbíraly rudu a nakonec musely rudu vytáhnout na povrch.

Program jsme zakončili vyražením kutnohorského groše.

Ve čtvrtek jsme se seznámili s řemeslem rybářským. Šli jsme se podívat na rybníky, kde na nás čekali rybáři, aby nám pověděli něco o rybaření. Děti splnily několik rybářských úkolů a šly se posilnit obědem k naší Haničce. Odpočinuly si při pohádce O rybáři a rybce a čekala je cesta zpět.

Poslední den nás čekal výlet do skanzenu v Kouřimi. Děti si prošly s průvodkyní celý skanzen a dozvěděly se něco o tom, jak se žilo dětem před sto lety.

Velice děkujeme panu Truncovi, který za námi jezdil a vozil nám oběd.

Ve středu 5.6. jsme se s předškoláky vydali do našeho hlavního města. Počasí nám přálo a my užívali krásy Prahy. Mimo zážitky jako např. procházka Kinského zahradami, návštěva bludiště na Petříně a jízda lanovkou, jsme se vydali do krásného a turisty velmi navštěvovaného kostela Panny Marie Vítězné. Kostel je proslulý díky sošce Jezulátka, pocházející ze Španělska a proto se mu často říká kostel Pražského Jezulátka.

Provázely nás dvě lektorky, které měly na úvod připravené stopičky a děti se tak rozdělily do několika týmů. Děti hledaly po stopách vzkazy a skupiny se je snažily splnit. Zkusily si zahrát na Orffovy nástroje přímo z kůru, vyhledat správný obrázek k danému textu, odpovědět správně na otázky, vyhledat vzkazy od lidí z dalekých zemím společně vybarvit obrázek Jezulátka a nakonec se setkaly s mnichem, který dětem povídal o zdejším životě.

Děti si program moc užily a těšíme se na další spolupráci.

Zde je odkaz na videoklip, na kterém jsme se mohli spolupodílet.

https://www.youtube.com/watch?v=ZulfPib7adY&feature=youtu.b

Vážení rodiče,

zde jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení do Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře pro školní rok 2019/20.

Na začátku února nás oslovil kutnohorský hudebník z Českého akordeonového tria Michal Karban, jestli bychom se s dětmi mohli přidat k natáčení videoklipu. Rádi jsme tuto nabídku přijali a na konci února jsme s dětmi navštívili galerii Gask, kde na nás již čekali členové Českého akordeonového tria – Markéta Laštovičková, Marie Čejnová a Michal Karban. S námi přišli do Gasku senioři z klubu seniorů z Kutné Hory a samozřejmě také kameraman. Smyslem natáčení videoklipu s názvem „Simply Happy“ není jen prezentovat trio, ale stejně důležitým cílem je ukázat, že hudba spojuje, dělá radost a boří překážky mezi generacemi. Děti i senioři si natáčení náramně užili, cítili jsme radost ze společně prožitých chvil. Naše děti jsou velmi bezprostřední a brzy si získali pozornost všech zúčastněných.

Na oplátku k nám členové akordeonového tria přišli do školky, aby pro děti uspořádali koncert. Děti se dozvěděly něco o hudebních nástrojích, tleskaly, zpívaly a tančily.

Moc všem děkujeme za krásný hudební zážitek i za inspiraci. Stále přemýšlíme o budoucnosti školky i o tom, na čem bychom se mohli podílet. Pro nás i pro děti je inspirace setkat se společně – vyprávět si, hrát si, číst pohádky.

 

Naše školka vychází z pedagogiky France Ketta. V březnu přijal pozvání garant pedagogiky F. Ketta Tomáš Cyril Havel. V rámci projektu „Lepší školka“ se uskutečnila přednáška s praktickou ukázkou a následnou diskuzí. Už od začátku jsme si mohli zakusit základní poslání této pedagogiky – tvoříme vztahy pomalu a ohleduplně. Rodiče společně i s dětmi společně prožívali příběh o šnekovi (šnečici) Amálce, pozorovali jsme šnečí ulity, porovnávali je, vytořili si svého šnečka. V druhé polovině setkání jsme se dozvěděli o základních principech této pedagogiky, o Franci Kettovi a o tom, jak tato pedagogika vznikla.

Moc děkujeme vše za příjemný a tvořivý podvečer.

Ve čtvrtek 11. dubna v 16.30 se konala poslední přednáška z cyklu besed pro rodiče z projektu Lepší školka, nyní o rozvoji jazykových schopností dle Elkonina. Jde o metodu, která usnadňuje dětem nácvik čtení.