Aktuality

5. 04. 2018

Stanovení podmínek přijímacího řízení do mateřské škly


Kategorie: aktuality
Zaslal: krivohlava

 

STANOVENÍ PODMÍNEK

pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře, po dohodě se zřizovatelem – Římskokatolická farnost Kutná Hora, a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

Místo pro podávání žádostí:            Církevní mateřská škola  sv. Jakuba

                                                           adresa: Václavské náměstí 275

 

Termín odevzdávání žádostí o přijetí:       do 2. května 2018

Doba pro podání žádostí:                            7.00 – 16.00 hod.