Aktuality

8. 02. 2019

Besedy pro rodiče


Kategorie: aktuality
Zaslal: krivohlava

V rámci projektu „Lepší školka“ jsme mohli navázat na cyklus besed pro rodiče. Rodiče nám dali prvotní impulzy, která témata by je zajímala a chtěli by se o nich dozvědět více nebo naopak témata navázala na již předešlé besedy.

Od začátku školního roku proběhly ve školce již tři besedy.

První na téma Montessori  ve světě čísel s lektorkou Petrou Krupkovou, druhá beseda na téma Pět jazyků lásky se stejnou lektorkou a poslední beseda byla na téma první pomoci u dětí.

Rádi bychom Vás pozvali na další besedu ve středu v 16.30 hodin ve školce s lektorkou Petrou Krupkovou.

Zde malá ochutnávka:
Text je nedílnou součástí prostředí, ve kterém děti vyrůstají. Už od tří, čtyř let se děti aktivně zajímají o písmena. V Montessori pedagogice víme, že citlivá období probíhají daleko dřív, než jde dítě do školy.
Během besedy si řekneme, jak můžeme podpořit přípravu na čtení a psaní v praktickém životě. Jak navázat jazyk na běžné činnosti a prostředí. Podíváme se na pomůcky,které můžeme dětem nabídnout.
Paní lektorka přiveze s sebou ještě doplňková témata - zeměpis a biologie.

Další beseda bude ve čtvrtek 21. března s lektorkou Mgr. Evou Muroňovou, Ph.D., která je odborným garantem pedagogiky France Ketta. Obsah besedy bude zaměřen na představení této pedagogiky, její historie, charakteristika a východiska. Nebude chybět ani ochutnávka, jak to při práci s dětmi a kett pomůckami vypadá.

Poslední beseda je naplánovaná na čtvrtek 11. dubna, chtěli bychom Vám představit novou metodu, jak připravujeme děti na čtení. Jde o metodu "Rozvoje jazykových schopností podle Elkonina. Děti poznávají Krajinu hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Děti se nejdříve učí chápat hláskovou strukturu mluvených slov. Děti se učí chápat principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova. Tato metoda rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti dětí.