Aktuality

8. 02. 2019

Aktuality ze školky


Kategorie: aktuality
Zaslal: krivohlava

Uplynulé vánoční období bylo pro děti z církevní mateřské školky plné očekávání a příprav.

Jako každým rokem jsme adventní čas začali společnou akcí s rodiči a vyrobili jsme spoustu krásných věnců. Výtěžek jsme tentokráte věnovali na adopci píšťaly svatovítských varhan. Naše píšťala je na Positivu II manuálu, doublette 2´gis. Jsme rádi, že jsme touto formou mohli přispět na obnovu varhan a plánujeme na jaře výlet do Prahy s předškoláky a návštěvu Svatovítské katedrály.

Ačkoli se snažíme, aby advent byl pro nás ve školce čas ticha a klidu, většinou je to právě naopak. V tomto čase máme spoustu příležitostí k různým slavnostem.

Do adventu jsme vkročili společně s panem farářem v klášterním kostele, z kostela jsme si odnesli do školky adventní věnec. Na svátek svaté Barbory jsme se vydali do chrámu sv. Barbory a na svátek sv. Mikuláše do kostela sv. Jakuba. Společně jsme zazpívali písničku o sv. Mikuláši.

Pro rodiče jsme připravili divadlo Vánoční příběh plné koled a vánoční atmosféry. Následně jsme si mohli s rodiči na faře popovídat a ochutnat vzorky vánočního cukroví.

Další den byl již plný očekávání nadílky ve školce. Vždy se snažíme o to, aby děti našly pod stromečkem dárky, které obvykle doma nemívají. Letos děti našly v nadílce dárky, které děti baví, motivují, učí je rozpoznávat barvy a tvary, rozvíjí jemnou motoriku, grafomotoriku, koordinaci a mnoho dalších dovedností, které děti budou potřebovat, než začnou chodit do školy.

V prosinci jsme mohli obě dvě paní učitelky absolvovat kurz Elkonina. Jde o metodu "Rozvoje jazykových schopností podle Elkonina. Děti poznávají Krajinu hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Děti se nejdříve učí chápat hláskovou strukturu mluvených slov. Děti se učí chápat principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova. Tato metoda rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti dětí.


Protože již jsme ve výuce dle Elkonina obě paní učitelky proškolené, začali jsme tento týden s tréningem jazykových schopností u předškoláků. Trénink pod iniciativou Elkonin má celkem 33 lekcí, lekce budou probíhat ve školce  v úterý a ve čtvrtek. cca 20 minut, po dopolední svačině.
Každou lekci se děti přenesou do kouzelné krajiny slov a hlásek. Děti se v pohádkovém světě cítí dobře, s novými poznatky je seznamují pohádkové postavy (maňásci), které děti provázejí celým tréninkem. Každé z dětí má svůj Hláskář, kde jsou pracovní listy s úkoly. Děti se během tréninku učí vědomě pracovat s tím, co slyší, což jim pak ve škole umožňuje pracovat s písmeny a snáze se tak naučí číst.

Zároveň jsme s předškoláky navštívili Základní školu Kamenná stezka, kde mohli děti ochutnat výuku v programu Začít spolu a matematiku dle Hejného metody.

 

Rádi bychom Vás pozvali ne modlitbu 13. března do školky ve 20.30 hodin.