Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

<< <  Stránka 2 z 25  > >>

Naše mateřská škola bude v průběhu následujících dvou let čerpat finanční zdroje z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a MŠMT.

Projekt "Lepší školka" je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání, usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy, spolupráce s rodiči dětí a sdílení zkušeností s pedagogy z jiných mateřských škol.

Cílem projektu je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a dále podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Dalším cílem projektu je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tématická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.

 

Ve středu 6. září Vás zveme na první třídní schůzku v tomto školním roce.

Třídní schůzka bude od 17 hodin.

Program schůzky:

a) změny v předškolním vzdělávání

b) provozní informace školy

c) aktivity ve školce

d) besedy pro rodiče

e) různé

Děkujeme za Vaši účast.

Co je důležité pro první den:

nahlásit do 31. 8.  svému dítěti oběd (telefonicky, mailem), pokud bude na oběd zůstávat, přinést přezůvky, náhradní oblečení pro dítě.

  • Co děti ve školce potřebují:

přezůvky s pevnou patou, boty na ven, holínky

- dvoje oblečení - do třídy a na hraní venku (na pískoviště apod.)

- kompletní náhradní oblečení (pro případ zašpinění, včetně spodního prádla), pláštěnku

pyžamo v případě, bude-li vaše dítě po obědě spát

vše podepsané

V pondělí 4. září půjdeme společně po mši svaté na zahradu školky. Prosíme maminky, babičky o pomoc s přípravou občerstvení. Budeme rádi za koláče, bábovku nebo ovoce.

Děkujeme.

Tento školní rok začínáme slavnostní bohoslužbou v kostele sv. Jakuba společně s Církevním gymáziem.

Bohoslu žba začíná v 9 hodin, jsou na ní zváni děti, rodiče, sourozenci. Rodiče, kteří spěchají do zaměstnání, mohou své děti přivést do školky do  8 hodin.

Po mši svaté se přesuneme na zahradu mateřské školy, kde bude připraveno malé pohoštění.

Prosíme maminky a babičky o pomoc s občerstvením. Budeme rádi za koláče, bábovku nebo ovoce.

Děkujeme všem, kteří přispěli na organizaci slavnostního koncertu Městské hudby Františka Kmocha Kolín a Učitelského smíšeného pěveckého sboru Tyl. Zejména děkujeme všem účinkujícím hudebníkům, zpěvákům a sólistům. Velký dík patří panu dirigentovi Miloslavu Bulínovi. Moc děkujeme také Mgr. Jitce Křičkové za organizaci koncertu. 

Koncert byl charitativní akcí na podporu naší školky. Výtěžek koncertu byl 18 200,- Kč.

Díky patří i všem, kteří i přes chladné počasí přišli do chrámu sv. Barbory se zaposlouchat do skladeb Gorga F. Handela, Jiřího Pavlici a dalších skladatelů.